Wataha

Konkrety
powrót

1

W naszej szkole nie ma siedzenia w ławkach, dzwonków ani zadań domowych. Zrezygnowaliśmy także z ocen na rzecz konkretnej i karmiącej informacji zwrotnej. Jest za to las, dużo ruchu i w tym wszystkim dobra edukacja.

2

Pracujemy w grupie mieszanej wiekowo, gdzie każdy uczeń we własnym tempie może zdobywać wiedzę i umiejętności. Zapraszamy dzieci do intelektualnych wyzwań. Wzmacniamy motywację wewnętrzną i pokazujemy, że nie ma nic złego w wysiłku poświęconym na zgłębienie czegoś, co nas ciekawi. Wzmacniamy przekonanie, że nauka jest fajna i może być dobrą zabawą. Stawiamy na prawdziwe kształcenie zintegrowane. Proces edukacyjny zaplanowałyśmy w modelu miesięcy tematycznych, gdzie na poszczególnych zajęciach pracujemy wokół jednego tematu przewodniego z uwzględnieniem edukacji wszystkich obszarów podstawy programowej. Podstawę programową łączymy z rytmem natury, pozostając w ścisłym połączeniu ze zmianami, które następują w naturze i świecie w ciągu roku.

3

Większość czasu spędzamy w lesie i to tam odbywa się większość zajęć, niezależnie od pogody czy pory roku. Jesteśmy pewni, że żadna chwila w przyrodzie nie jest zmarnowana. Edukacja w naturze pozwala dzieciom doświadczać zdrowego “bezpiecznego” ryzyka, buduje poczucie sprawczości, pomaga im usłyszeć własne zmysły i polegać na sobie. Pedagogika dzikiej przyrody opiera się na wiedzy opartej w doświadczeniu i przeżyciu. Zapewnia dzieciom bliski kontakt z naturą i pokazuje im, że są częścią czegoś większego. Uczy wytrwałości, odporności psychicznej i buduje poczucie własnej wartości.

4

Pracujemy metodą kręgu, która daje możliwość wypowiedzenia się każdemu dziecku. W kręgu każdy jest usłyszany i widziany. Krąg daje także dzieciom umiejętność słuchania innych i bycia dla innych. W kręgu rozwijamy zarówno poczucie siebie jak i poczucie wspólnoty. Na zajęciach z uważności budujemy kontakt z własnym ciałem i emocjami, uczymy się zatrzymywać, troszczyć o siebie i traktować się z szacunkiem. Budujemy bliski kontakt z ciałem, oddechem i emocjami. Dajemy przestrzeń na uważne, głębokie przeżywanie emocji i jednocześnie zdobywamy narzędzia do samoregulacji.

5

Korzystamy z tutoringu rodzinnego, dzięki czemu każde z dzieci posiada wśród kadry własnego tutora, który na bieżąco weryfikuje postępy dziecka, skupia się na jego zasobach, pomaga w niwelowaniu trudności, tutor współpracuje z rodzicami w cyklu kwartalnym.