WATAHA

Leśna Szkoła i Przedszkole

Natura nie jest miejscem do odwiedzenia. To jest nasz dom.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025.

PrzedszkoleSzkoła

O nas

Wataha to alternatywna przestrzeń, w której poważnie traktujemy edukację. Zapewniamy jakościowe zajęcia, które rozbudzają ciekawość, kreatywność i wzmacniają dzieci w podejmowaniu intelektualnych wyzwań. Realizujemy podstawę programową MEN. Pracujemy metodą projektową. Wspieramy rozwój kluczowych kompetencji przyszłości, takich jak krytyczne myślenie, aktywne uczenie się, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem.  Realizujemy podstawę programową MEN. Pracujemy metodą projektową. 

Bardzo poważnie traktujemy stwierdzenie, że “edukacja to relacja”. Nawiązujemy z dziećmi autentyczny kontakt, oparty na szacunku i akceptacji ich indywidualności. Przyjmujemy je z ich emocjami, przeżyciami i własnym zdaniem, Budujemy  poczucie bezpieczeństwa poprzez stabilność i adekwatne granice.

Wierzymy, że każde dziecko ma w sobie potencjał warty odkrycia i rozwijania. Na tej podstawie budujemy indywidualny plan tutoringowy dla każdego ucznia. Istotne jest dla nas integralne podejście do rozwoju naszych uczniów i uczennic – wspieramy wszystkie obszary ich funkcjonowania: intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny. 

Las to nasz dom i źródło zdrowia i spokoju. Miłość do przyrody, to obok rozwijania samoświadomości, głębokich relacji i intelektualnego rozwoju,  jeden z kluczowych filarów naszej szkoły.

Kadra

Zespół Watahy tworzą pasjonaci, którzy z miłości do dzieci tworzą to miejsce. Miejsce w którym dzieci mogą się bawić, uczyć, poznawać świat, tworzyć przyjaźnie, rozwiązywać pierwsze konflikty. Nasz zespół to liderzy, pełni ciepła, wiedzy, ciekawości świata, którzy prowadzą dzieci przez edukacyjną drogę – od samego przedszkola, aż do końca szkoły podstawowej.

Kadrę tworzą pedagodzy, edukatorzy leśni, psycholodzy, psychoterapeuci oraz nauczyciele przedmiotowi.

Dbając o jakość pracy, zespół podlega stałej superwizji, która jest prowadzona przez zewnętrznego superwizora – pedagoga i psychoterapeutę, oraz stałej superwizji merytoryki nauczania, którą  prowadzi zewnętrzny metodyk MEN.

Dodatkowo nasz zespół podlega stałym szkoleniom i rozwojowi w zakresie psychologii rozwojowej,  edukacji leśnej oraz wspierania rodzin w obszarze tutoringowym.

Wataha Leśna Szkoła i Przedszkole
Fundacja Leśno Mi
ul. Kuźnicka 41 
(przestrzeń terenowa za zabudowaniami)
40-783 Katowice

 

Kontakt

+48 735 003 560 – Szkoła

+48 735 079 598 – Przedszkole